ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การพูดทางวิทยาศาสตร์ของ ม.กำแพงเพชร ระดับ ม.ต้น ปี63
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงบุษกร ฟ่งชัยเจริญ
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2564,14:36   อ่าน 154 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพูดทางวิทยาศาสตร์ของ ม.กำแพงเพชร ระดับ ม.ปลาย ปี63
ชื่อนักเรียน : นายธีรยุทธ ท้าวแสงเจริญ
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2564,14:32   อ่าน 152 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เรียงความการออมแห่งชาติ ระดับอำเภอ ปี 63
ชื่อนักเรียน : นางสาวสิรินทร์ทิพย์ เป้อินทร์
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2564,14:31   อ่าน 140 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เรียงความการออมแห่งชาติ ระดับอำเภอ ปี 63
ชื่อนักเรียน : นางสาวจรรยาณี แซ่ย่าง
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2564,14:27   อ่าน 140 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เรียงความการออมแห่งชาติ ระดับอำเภอ ปี 63
ชื่อนักเรียน : นายเชิดชัย แซ่ลี
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2564,14:26   อ่าน 144 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การเขียนเรียงความศาลจังหวัดตาก ระดับม.ปลาย ปี63
ชื่อนักเรียน : นายเชิดชัย แซ่ลี
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2564,14:25   อ่าน 147 ครั้ง