ข่าวประชาสัมพันธ์
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นายณัฏฐ-นิกานต์ ใหม่วรรณกา หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ดำเนินโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในระดับสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นายณัฏฐ-นิกานต์ ใหม่วรรณกา หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ดำเนินโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในระดับสถานศึกษา โดยมีนายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เป็นประธานเปิดพิธี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จำนวน ๔๐ นาย ณ ห้องประชุมห้องสมุดมณีธรรออยู่เย็น โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,14:04   อ่าน 336 ครั้ง